به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

من به توصیه امام عمل کرده ام ! اغلب وصیت نامه های شهدا که به دستم رسید را خوانده ام .ما واقعا” از این وصیت نامه ها درس می گیریم . آن جوان، خطش هم به زور خوانده می شود؛ اما هر کلمه اش برای من و امثال من یک درس راهگشاست که خیلی استفاده کرده ام. چیزهای عجیبی است. اینجا معلوم می شود که درس علم و علوم الهی، پیش از آن که به ظواهر و قالب های رسمی وابسته باشد، به حکمت معنوی وابسته است…
منبع:حدیث ولایت جلد 8، ص 43