به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

سردار احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی در یادواره شهید شاطری به خاطره های خود از شهید شاطری اشاره کرد و گفت: شهید حسن شاطری به خصلت بشاش،خلاق و فعال بودن معروف بودند.حاج حسن در روزهای آخر جنگ کسل بودند آن روز با ایشان صحبتی نکردم بعد از حضور در کردستان مجددا دیدم حاج حسن کسل است.

وی ادامه داد: در محله بین بوکان و مهاباد بودیم که گفتم حاج حسن خیلی کسلی گفت؛جنگ جنوب تمام شد دلخوش بودیم به جنگ کردستان و غرب حالا اگر به مرگ طبیعی مردیم فردای روز قیامت آیا جلوی رفیقهایمان می توانیم ادعا کنیم، گفتم حتما نمی توانیم راهش چیه؟ گفت آقای رادان من راهم را پیدا می کنم و شرمنده نمی شوم تو ببین راهت را چطور پیدا می کنی.

سردار رادان با بیان این نکته که این سخن شهید شاطری مدام در ذهن من بود ادامه داد: بعد از فتنه 88 فراغتی شد تا به جنوب لبنان سفر کنم بچه های لبنان مدام می گفتند حاج حسان من گفتم خدایا این حاج حسان کیست خوش به حالش، آمدیم عقبتر و بعد فهمیدم حاج حسان کیست همون موقع گفتم راست گفتی راهت را پیدا کردی وقتی تابوتش آمد تهران گفتم خوب راهت را پیدا کردی و خوب رفتی.