به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

شهید یاسینی

فرازی از وصیت نامه شهید سید حسن یاسینی :
الان زمانى است كه ديگر بايد از خواب خرگوشى بيدار شد و ديد كه ما در چه زمانى قرار گرفته ايم.
بايد هوشيار باشيد كه وظيفه شما در اين زمان چيست. الان زمانى است كه بايد دشمن را به زانو درآورد.