به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

من هرگز اجازه نمی دهم که صدای

حاج همت

در درونم گم شود اين سردار خيبر، قلعه قلب مرا نيز فتح کرده است.

شهيد سيد مرتضی آوينی

www.yademanisar.ir