به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

1 فروردین:

اتخاذ استراتژي جنگ در آغاز تحويل سال توسط حضرت امام(1364 ش)

همزمان با اوج‌گيري جنگ شهرها كه طبيعتاً ضايعات و خسارات ناشي از جنگ به صورت گسترده‌تر و مملوس‌تر بر مردم تحميل مي‌شد، وقوع پيامدهاي سياسي- اجتماعي و بهره‌گيري جريانات سياسي از آن محتمل مي‌نمود. از اين رو، حضرت امام خميني(ره)، فرماندهي معظم كل قوا، در بيانات خود به هنگام تحويل سال 1364ش، اين سال را سال استقامت ناميدند. همچنين ترسيم دورنماي جنگ شهرها و ساير فشارهاي وارده به جمهوري اسلامي، سبب شد حضرت امام(ره)، موضع‌گيري «جنگ جنگ تا رفع فتنه» را اتخاذ نمايند. در حقيقت، در آن برهه خاص، رهبري انقلاب، روند حركت آتي جنگ و انقلاب را با بيان جنگ تا آخرين خانه و آخرين نفر، تبيين و تعيين كردند. آن حضرت، به منظور تعيين مشي آينده جنگ و انقلاب و رفع هرگونه ترديد و تزلزل، از جايگاهي والاتر بر ضرورت ادامه نبرد تأكيد فرموده و هرگونه سازش را نفي نمودند.

محكوميت كاربرد سلاح‌هاي شيميايي توسط عراق در شوراي امنيت سازمان ملل (1365ش)

با شروع عمليات والفجر8 در منطقه فاو در بيستم بهمن1364، و پيشروي اعجاب برانگيز رزمندگان اسلام و عقب‌نشيني مزدوران بعثي، رژيم عراق  بار ديگر به سلاح ‌هاي شيميايي متـوسل شد و آن را در سطحي وسيع به كارگرفت. جمهوري اسلامي ايران با اعلام موضوع به دبيركل سازمان ملل متحد، درخواست اعزام هيئت كارشناسي به منطقه را مطرح كرد. با گسيل شدن هيئت كارشناسي به ايران و بازديد از مصدومين حادثه، گزارشي تهيه شد كه از دامنه گسترده كاربرد سلاح‌ها را تأييد كردند. شوراي امنيت پس از استماع گزارش هيئت كارشناسي اعزامي به منطقه، طي بيانيه21 مارس1986 برابر با اول فروردين1365، از استفاده گسترده عراق از سلاح‌هاي شيميايي اظهار نگراني عميق كرده و اين عمل را قوياً محكوم كرد. در بخش‌هاي ديگر اين بيانيه، با اشاره به بيانيه‌هاي قبلي، رعايت قوانين مربوط به جنگ خواسته شده و ادامه جنگ محكوم گرديده است. در اين بيانيه، براي نخستين بار، عراق با ذكر نام به عنوان به كار برنده سلاح‌هاي شيميايي مورد خطاب قرار گرفته و نيز ارتباط‌كاربرد سلاح‌هاي‌شيميايي باكل مساله ‌جنگ، ضعيف‌تر و كم‌رنگ‌تر شده ‌است.

2 فروردین:

آغاز عمليات بزرگ فتح‌المبين، در منطقه دزفول (1361)

اين عمليات كه با مراجعه به قرآن كريم، فتح‌المبين نامگذاري شده بود، در چهار مرحله، از دوم تا دهم فروردين1361 صورت گرفت. رزمندگان اسلام در عمليات فتح‌المبين در جبهه جنوب و غرب دزفول و شوش با دشمن درگير شده و نتايج ذيل را به دست آوردند: تلفات نيروي انساني دشمن:15هزار نفر اسير و 25هزار نفركشته و زخمي؛ آزادسازي قريب به2400 كيلومتر مربع از خاك جمهوري اسلامي شامل مراكزي چون سايت و رادار دزفول، جاده مهم دزفول- دهلران؛ رهـايي يـافتن از زيـر ديد و تـوپخـانه دشمن در شهرهاي شوش، دزفول و انديمشك و پايگاه شكاري دزفول و … . تجهيزات و امكانات: تانك و نفربر: 360 دستگاه انهدامي و 320 دستگاه اغتنامي، هواپيما:18 فروند انهدامي، خودرو:300 دستگاه انهدامي و 500 دستگاه اغتنامي، توپخانه: 50 قبضه انهدامي و 165 قبضه اغتنامي.

تهاجم مزدوران رژيم سفاك پهلوي به مدرسه فيضيه در قم(1342ش)

عصر روز دوم فروردين1342ش برابر با25 شوال1382ق و مصادف با شهادت امام صادق(ع) بود. به همين مناسبت از طرف آيت‌الله گلپايگاني، مجلس سوگواري در مدرسه فيضيه قم برپا گرديد. پس از شروع مراسم، ناگهان افرادي كه خود را به شكل دهقانان و مردم عادي درآورده بودند، مجلس را به هم زدند. با واكنش مردم و طلاب نسبت به اين موضوع، نيروهاي پليس وارد عمل شده و به ضرب و جرح مردم و طلبه‌ها پرداختند. در اين واقعه، مزدوران پهلوي، تعدادي از طلبه‌ها را از طبقه دوم و پشت بام فيضيه به حياط پرت كردند. عده زيادي كشته و زخمي شدند. اين تهاجم وحشيانه، باعث خشم شديد امام، موضع‌گيري عليه رژيم و انزجار مردم از نظام طاغوتي گرديد.

6 فروردین:

آغاز عمليات بيت المقدس4 توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (1361ش)

عمليات بيت المقدس4 در تاريخ ششم فروردين 1367 با رمز مبارك يا اباعبدالله الحسين(ع) به منظور پاسخگويي به تجاوز و شرارت‌هاي خصـم جنايتكـار در حملـه به منـاطـق مسكوني و نيز به دادخواهي شهداي مظلوم شهرها و روستاهاي كردنشين عراق از جمله حلبچه و با هدف آزادسازي بخشي از ارتفاعات سليمانيه عراق در منطقه عملياتي دربنديخان انجام گرفت. در اين عمليات، رزمندگان اسلام، متشكل از نيروهاي زميني و دريايي سپاه پاسداران، با بهره گيري از آتش پرحجم توپخانه و با حمايت نيروي  هـوايي و هوا نيـروز ارتـش جمهـوري اسلامي، نيروهاي مهندسي- رزمي جهاد و سپاه، حركت خود را به سوي دشمن آغاز كردند و با يورش خود، شكست را به دشمن بعثي تحميل نمودند.نتايج عمليات بيت المقدس4 : آزادي‌سازي ارتفاعات مهم شاخ شميران، شاخ سورسر، پشت قلعه و نيز چندين روستا.تجهيزات: تانك و نفربر، 20 دستگاه انهدامي، 15 دستگاه اغتنامي؛ خودرو سبك و سنگين، 50 دستگاه انهدامي و تعداد زيادي اغتنامي؛ انهدام دو تيپ، دو گردان تانك و يك گردان توپخانه دشمن، 1500 نفر كشته و زخمي و 400 نفر اسير.

7 فروردین:

صدور بيانيه دبيركل سازمان ملل متحد در محكوم كردن كاربرد سلاح‌هاي شيميايي(1340ش)

با گذشت زمان و استفاده گسترده عراق از سلاح‌هاي شيميايي و عدم واكنش جدي شوراي امنيت در سال‌هاي بعد، خاوير پرزدكوئيار دبيركل وقت سازمان ملل به ابتكار خود، بيانيه‌اي صادر كرد و دولت عراق را به رغم سكوت بيانيه‌ها و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، محكوم نمود. يكي از اين بيانيه‌ها در هفتم فروردين 1367 برابر با 28 مارس1988 صادر شد كه دبيركل در آن ابراز مي‌كند كه با تأسف، شواهد بسياري در خصوص كاربرد سلاح‌هاي شيميايي در روزهاي اخير از طرف نيروهاي عراقي در دست دارد كه ضايعات فراواني، از جمله به شهروندان هـر دو كشـور ايران و عـراق وارد شدهاست. در بخش ديگري از اين بيانيه افزوده شده دبيركل به طور صريح كاربرد سلاح‌هاي شيميايي را تحت هر بهانه‌اي محكوم اعلام كرده است. اعلام اين محكوميت از سوي دبيركل سازمان ملل متحد، به لحاظ جايگاه سياسي و معنوي وي، واجد اهميتي اساسي مي‌باشد ه كمتر اتفاق افتاده است. اين جسارت دبيركل كه در عين بي‌طرفي و ضمن انعكاس وقايع، روابط مستمر خود را با طرف‌هاي مخاصمه در طول هشت سال جنگ حفظ كرده، تأثيري اساسي در محدود كردن نقض قواعد بشر دوستانه بين المللي در طول مخاصمات و پايان دادن به جنگ داشته است.

11 فروردین:

صدور بيانيه سازمان ملل در محكوميت رژيم عراق در كاربرد سلاح‌هاي شيميايي(1363 ش)

پس از پيروزي چشمگير رزمندگان سلحشور اسلام در عمليات حماسه‌آفرين خيبر، رژيم بعث عراق به دليل نگراني از نتايج عمليات، براي نخستين بار، از نوعي سلاح‌هاي شيميايي با نام گاز خردل استفاده كرد. هر چند عراق پيش از اين در عمليات والفجر2 در منطقه حاج عمران، به صورت محدوده از سلاح‌هاي شيميايي استفاده كرده بود، ولي آنچه كه در عمليات خيبر صورت گرفت، بسيار گسترده و فاجعه‌ميز بود. به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي از يك سو نشان دهنده ضعف دفاعي و نوميدي و درماندگي ارتش عراق بود و از سوي ديگر اين مسأله را روشن مي‌كرد كه عراق با ايجاد زير ساخت‌هاي جديد در زمينه توليد سلاح‌هاي شيميايي بـا كمك برخي كشورهاي غربي و شرقي، استراتژي جديدي را براي مقابله با تهاجمات پي در پي و گسترده به ايران برگزيده است. در پي اين بمباران شيميايي، ايران به سازمان ملل از مصدومين حادثه، شوراي امنيت در واكنش به اين اقدام عراق، در تاريخ يازدهم فروردين1363 برابر با 30 مارس 1982 م، با صدور بيانيه‌اي، استفاده از گازهاي سمي را محكوم كرد، اما مسؤوليت استفاده از آن را به هيچ يك از طرفين نسبت نداد. صدور بيانيه به جاي قطعنامه، بنابر تحليل منابع ديپلماتيك، به دليل اجتناب از مباحث شديد و اشاره به هر يك از دو طرف جنگ بوده است. در هر صورت، اين نخستين اقدام سازمان ملل بود كه گرچه به سود ايران نبود ولي به زيان ايران نيز تنظيم نشده بود.

18 فروردین:

آغاز عمليات كربلاي 8 (1366 ش)

عمليات كربلاي8 در تاريخ18 فروردين1366ش با رمز مقدس يا صاحب‌الزمان(عج) به منظور پاسخگويي به شرارت‌هاي عراق در حمله به تأسيسات و منابع اقتصادي كشور و برهم زدن امنيت خليج فارس، انهدام ماشين جنگي حزب بعث و تحكيم مواضع به دست آمده در عمليات كربلاي5، توسط نيروهاي سپاه پاسداران در شرق بصره آغاز شد. رزمندگان اسلام در اين عمليات، با عبور از موانع ايذايي مختلف از قبيل ميدان‌هاي مين، سيم‌هاي خاردار و با استفاده از اصل غافلگيري و تاكتيك‌هاي رزمي، خطوط دفاعي دشمن را درهم كوبيدند و تلفات و خسارات متعددي بر دشمن بعثي وارد آوردند. اين عمليات پس از انهدام يگان‌هاي دشمن، به اسارت درآمدن200 نفر، كشته و زخمي شدن5000 نفر از افراد دشمن و انهدام  ده‌ها دستگاه تانك و نفربر و به دست آمدن عنائم ديگر، به پايان رسيد.

بمباران شديد شيميايي مواضع ايران توسط دشمن بعثي(1366ش)

همزمان با آغاز عمليات كربلاي8 توسـط رزمندگان جان بـركـف اسـلام، دشمن به گونه‌اي بي‌سابقه عليه رزمندگان مستقر در خرمشهر، به بمباران و گلوله‌باران شيميايي با گلوله‌هاي توپ، خمپاره و حتي موشك‌هاي كاتيوشا اقدام نمود كه به شهادت و مصدوم شدن شماري از خداجويان سپاه توحيد منجر گشت. اين بمباران وحشيانه با اعتراض شديد و شكايت جمهوري اسلامي ايران به سازمان ملل متحد مواجه گرديد و ايران خواهان اعزام گروه كارشناسي سازمان ملل متحد شد. به دليل پايداري و تأثير بيشتر عوامل به كار گرفته شده در سلاح‌هاي شيميايي، تيم كارشناس اعزامي از سازمان ملل ، كه ده روز پس از حمله، وارد منطقه شد، موفق گرديد نوع عوامل به كار گرفته شده را تشخيص دهد. با اين حال همانند گذشته بي‌اعتنا از كنار اين حادثه و حوادث بعد از آن گذشتند؛ تا اين ابعاد گسترده و پيچيده‌تر عواقب شوم كاربرد سلاح‌هاي شيميايي، دامنگير مردم مسلمان و بي گناه حلبچه، روستاهاي اطراف آن و مردم كردستان عراق شد.

20 فروردین:

آغاز عمليات بزرگ والفجر يك در منطقه فكه توسط ارتش و سپاه(1362ش)

عمليات والفجر يك در بيستم فروردين1362 با هدف انهدام نيروهاي دشمن و آزادسازي بخشي از نوار مرزي به وسعت 150 كيلومتر مربع صورت گرفت. در اين عمليات كه با رمز يامحمد(ص)، يا اميرالمؤمنين(ع)، يا فاطمه‌الزهرا(س) در منطقه عملياتي شمال غرب فكه آغاز شد، علاوه بر آزادسازي چندين روستا و منطقه مرزي، صدها دستگا تانك،نفربر و سلاح‌هاي سنگين و نيمه سنگين منهدم گرديده و 6500 نفر كشته و زخمي و 250 نفر اسير شدند.

شهادت هنرمند متعهد و سيد شهيدان اهل قلم«سيد مرتضي آويني»(1372ش)

 شهيد سيدمرتضي آويني در سال1326 ش در شهر ري متولد شد و پس از اخذ ديپلم، مدرك فوق ليسانس معماري را از دانشگاه تهران گرفت. وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، به فعاليت در جهاد سازندگي مشغول شد و عازم روستاها گرديد. از آن پس به سوي  فيلم سازي بـراي جهـاد كشـانده شد و بعدها در اين گروه، مجموعه فيلم‌هاي «روايت فتح» را به انجام رسانيد. شهيد آويني از سال 1367 به فعاليت در حوزه هنري پرداخت و آثار متعددي را در اين زمينه از خود به يادگار گذاشت. شهيد از سال 1371 با تأكيد مقام معظم رهبري فعاليت دوباره‌اي را در جهت ساخت سري جديد روايت فتح آغاز كرد و همزمان با فعاليت گروه تفحص، تصاوير جديد روايت فتح را ضبط نمود. سيد مرتضي آويني سرانجام در بيستم فروردين 1372، در يكي از فيلمبرداري‌هايي كه گروه روايت فتح در منطقه فكه داشتند، بر اثر انفجار مين به خيل شهدا پيوست. پيكر پاك آن شهيد با حضور مقام معظم رهبري تشييع شد و از جانب معظم له، وي «سيد شهيدان اهل قلم» ناميده شد . در مراسم تشييع شهيد آويني، حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، خود را بزرگ‌ترين داغدار آن عزيز خواندند.

21 فروردین:

بمباران شيميايي « مريوان » توسط قواي بعثي عراق در جريان جنگ تحميلي(1367 ش)

در ادامه جنايت‌هاي وحشيانه رژيم بعث، در چنين روزي در اثر بمباران شيميايي مريوان در غرب ايران و نيز منطقه فاو توسط رژيم عراق، تعداد زيادي از مردم غيرانتظامي و نظامي، شهيد و مجروح شدند . رژيم عراق در آخرين سال تجاوز خود به خاك ايران، استفاده از سلاح‌هاي شيميايي را به شدت افزايش داد و صدها تن از نظاميان و غيرنظاميان ايراني را شهيد و هزاران تن را مجروح نمود. با اين حال نه تنها مجامع بين‌المللي و كشورهاي غربي در قبال اين گونه اقدامات غير انساني رژيم عراق سكوت كردند، بلكه برخي از دولت‌هاي غربي نيز براي تهيه سلاح‌هاي شيميايي، به رژيم خونخوار عراق كمك‌هاي قابل توجهي نمودند. در اواخر سال 1381، كشورهاي غربي كه خود تأمين كننده مواد تشكيل دهنده سلاح‌هاي شيميايي رژيم بعثي بودند، به بهانه توليد سلاح‌هاي كشتار جمعي توسط عراق، به اين كشور حمله كرده و در فروردين 1382 حكومت آن را ساقط كردند.

شهادت امير سپهبد « علي صيادشيرازي » جانشين ستادكل نيروهاي مسلح(1365ش)

امير سپهبد علي صياد شيرازي در سال 1323ش در شهرستان درگز در استان خراسان به دنيا آمد و پس از تحصيلات دبيرستان، وارد دانشگاه افسري شد. وي در سال1346 موفق به اخذ درجه كارشناسي از دانشگاه افسري گرديد و پس از طي دوره تخصصي توپخانه، به عنوان استاد در مركز آموزش توپخانه اصفهان مشغول به تدريس شد. او از مخالفان رژيم شاه بود تا جايي كه توسط عوامل آن رژيم دستگير و زنداني شد و در آستانه پيروزي انقلاب، در بهمن 57 آزاد گرديد. وي از اين زمان، خود را در اختيار انقلاب اسلامي قرار داد و در صحنه‌هاي سرنوشت‌ساز پيكار با دشمنان انقلاب، شركتي فعالانه داشت، شهيد صياد شيرازي در بحبوحه غائله ضدانقلاب در كردستان در سال1358، به فرماندهي عمليات شمال غرب كشور برگزيده شد و به همراه شهيد چمران و ديگر رزمندگان اسلام، نقش مهمي در پاكسازي منطقه از لوث عناصر ضدانقلاب ايفا كرد.

22 فروردین:

عمليات بيت المقدس5 توسط ارتش (1367ش)

عمليات بيت المقدس5، با رمز مبارك يا اباعبدالله الحسين(ع) و با هدف وارد كردن ضربه به سازمان رزمي دشمن در منطقه عمومي پنجوين به مرحله اجرا گذاشته شد. در اين عمليات، خطوط مقدم دشمن توسط رزمندگان نيروي زميني ارتش جمهوري اسلامي ايران درهم كوبيده شد و ادوات زرهي آنان مورد هدف قرار گرفت. ارتش اسلام كه در شروع عمليات، با نفوذ به عمق مواضع دشمن، آنها را دچار سردرگمي شديد كرده بود، در بعد از ظهر همان روز با يورش به گردان‌هاي دشمن بعثي،  تعـداد زيـادي از آنـان را بـه هلاكـت مي‌رسانند. در اين حمله، ارتفاعات حساس و مهم منطقه نيز از نيروهاي عراقي پاكسازي شدند. در اين ميان و با  حمايت خلبان شجاع نيروي هوايي ارتش، در حدود چهل كيلومتر مربع از منطقه عملياتي پنجوين آزاد شده و تحريكات بعدي دشمن خنثي گرديد. همچنين در جريان عمليات بيت المقدس5، علاوه بر انهدام ده‌ها دستگاه خودرو نظامي، تانك و نفربر دشمن، تعداد 3500 نفر از نيروهاي دشمن کشته و زخمي و بيش از سيصد نفر به اسارت رزمندگان اسلام در آمدند.

25 فروردین:

عمليات نامنظم فتح5 در شمال سليمانيه توسط سپاه پاسداران(1366ش)

عمليات نامنظم فتح5 با رمز مبارك يا صاحب‌الزمان(عج) در منطقه ماووت در استان سليمانيه عراق با هدف انهدام مراكز نظامي دشمن صورت گرفت. رزمندگان تحت فرمانده قرارگاه رمضان، متشكل از سپاه پاسداران و معارضين كرد عراقي، با عبور از كوهستان‌هاي صعب‌العبور، خود را به اهداف از پيش تعيين شده رساندند و بعثيان را موردتهاجم قرار دادند. در اين عمليات علاوه بر آزادي‌سازي چندين ارتفاع مهم منطقه و انهدام پايگاه‌هاي دشمن، حدود1200 نفر از مزدوران بعث كشته و زخمي شدند و 300 تن ديگر به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند.

اعتراف صريح بغداد به استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در طول جنگ(1367ش)

در حالي كه در طول جنگ هشت‌ ساله، جمهوري اسلامي ايران بارها نسبت به استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه رزمندگان اسلام به مجامع بين‌المللي شكايت برده و گروه‌هايي براي بررسي و تحقيق اعزام شده بودند،با اين حال،عراق از تأييد و يا تكذيب استفاده از اين سلاح‌ها خودداري مي‌كرد.

28 فروردین:

بازپس‌گيري فاو توسط رژيم بعث عراق(1367 ش)

در فروردين1367، در زماني كه ايران در آستانة برگزاري انتخابات دورة سوم مجلس شوراي اسلامي و فرارسيدن ماه مبارك رمضان بود و نيروهاي خودي پس از انجام عمليات والفجر10 در زمستان 1366، به شهرهاي خود بازگشته بودند، ارتش عراق در ساعت5 بامداد روز28 فروردين 1367، با اجراي آتش سنگين در سراسر خطوط و عقبه يگان‌هاي خودي در فاو و اجراي حمله شيميايي به صورت گسترده، تهاجم خود را به منطقه استراتژيك فاو آغاز كرد. عراق براي حمله به فاو،26 ماه زيرسازي‌هاي لازم را به عمل آورده و ضمن انجام تلاش‌هاي گسترده، در انتظار فرصتي مناسب براي حمله به نقطة مهم بود. در جبهه خودي، با وجود آمادگي نيروها، سلاح‌ها و ادوات موجود در خط، بر اثر حجم گسترده آتش دشمن، منهدم و بر اثر حملات شيميايي نيـز نيـروهـاي مسـؤول و خـدمـه يگـان‌هـاي ادوات،ضد زره و توپخانه، زخمي و شهيد شدند و امكان پشتيباني آتش از نيروهاي درگير در خط،در همان آغاز عمليات از ميان رفت. سرانجام علي رغم فداكاري و جانبازي فراوان رزمندگان اسلام، شهر مهم فاو در عرض36 ساعت به دست نيروهاي عراقي افتاد و منطقه فاو پس از دو سال و سه ماه، به طور كامل از قواي ايراني تخليه شد. برتري كمي فوق‌العاده عراق از نظر نيرو و تجهيزات، عدم حضور كافي نيروهاي خودي در منطقه، برنامه‌ريزي دقيق و دراز مدت دشمن براي بازپس‌گيري فاو و جمع‌آوري اطلاعات بسيار دقيق از مواضع استقرار نيروهاي ايران در فاو با كمك ماهواره‌هاي اطلاعاتي آمريكا و منافقين و… از جمله علل اصلي سقوط فاو به شمار مي‌روند.

29 فروردین:

حماسه ناوچه قهرمان جوشن در خليج فارس (1367ش)

به دنبال تهديدات نظامي آمريكا در خليج فارس،ناوچه ايراني جوشن در روز28 فروردين1367ش بندر بوشهر را به قصد دريا و حراست از مرزهاي آبي جمهوري اسلامي و صيانت از آب‌هاي خليج فارس ترك كرد. در روز29 فروردين، كشتي‌هاي نظامي آمريكايي در تجاوزي آشكار به كيان جمهوري اسلامي ايران و در حمايت از رژيم بعث عراق در جنگ تحميلي به سكوهاي نقتي ايراني سلمان، نصر و مبارك حمله برده و آنها را به آتش مي‌كشند. با حضور ناوچه ايراني در اطراف سكوهاي نفتي ايران، فرمانده ناوگان آمريكايي از نيروهاي ناوچه جوشن مي‌خواهد كه هر چه سريع‌تر كشتي را ترك كنند و از محل دور شوند.سرانجام پس از اصابت چهارموشك ليزري هاريون‌وسيصد گلوله توپ به ناوچه جوشن،اين كشتي قهرمان غرق مي‌گردد.مقاومت برگ زرين ديگري به پرونده‌حماسه‌هاي نيروي دريايي ارتش‌جمهوري‌اسلامي ‌ايران ‌مي‌افزايد و خاطره ناوچه حماسه آفرين جوشن را براي هميشه زنده نگاه مي‌دارد.

روز ارتش جمهوري اسلامي ايران و نيروي زميني

همزمان با به ثمر رسيدن انقلاب اسلامي، ارتش رژيم شاهنشاهي كه پيكر اصلي آن را جوانان برومند خانواده‌هاي مسلمان و اغلب مستضعف ايراني تشكيل مي‌داد به نداي‌رهايي‌بخش‌رهبركبير انقلاب لبيك گفت و در نتيجه، هم صدا و همراه با امت بعد از براندازي نهايي رژيم ستم‌شاهي، به ستيز بي‌امان با دشمنان داخلي و خارجي انقلاب برخاست. ارتش به عنوان نخستين بازوي توانمند نظامي انقلاب در جهت تحقق اهداف جمهوري اسلامي ايران، تلاش‌هاي خستگي‌ناپذير و مستمري را با فداكاري و ايثار و در ابعاد مختلف آغاز كرد. امام خميني(ره) روز پيوستن ارتش به مردم را با عبارت حكيمانه«لحظه شادي بندگان خدا و يأس ستمگران» نقطه عطف درخشان و افتخارآميز قلمداد فرمود.ايشان دراين پيام فرمودند:«اكنون ‌مخالفت‌ با‌ ارتش‌كه‌حافظ استقلال ونگهبان آن است جايز نيست.ما و شما و ارتش، برادرانه بايد براي حفظ و امنيت كشورمان كوشش كنيم و به شرارت اشرار و اخلال مفسدين خاتمه دهيم.»

31 فروردین:

آغاز مذاكرات جمهوري اسلامي ايران و عراق در ژنو با دبيركل سازمان ملل (1368ش)

پس از بي‌نتيجه ماندن مذاكرات سه جانبه در بهمن1367 در نيويورك و بيانيه دبيركل، وزراي خارجه ايران و عراق براي مذاكرات سه جانبه در ژنو دعوت شدند و اين مذاكرات با عنوان دور پنجم مذاكرات در 31 فروردين1368، شروع شد . بحث پيرامون تبادل اسـرا و خروج نيروهاي نظامي عراق از خاك ايران از مباحث اصلي اين دور مذاكرات بود. در اين دور مذاكرات، دو طرف بر اجراي مفاد و قطعنامه تأكيد داشتند ولي به تصميمي قاطع و صريح دست نيافتند. لذا قرار بر اين شد كه مذاكرات بعدي در ماه‌هاي آينده صورت گيرد.