به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

وصیت نامه شهید رازميك داوديان

«هموطنان عزيز، من هم در راه استقلال وطن جان باختم. دوستان، در شهادتم ناراحتي نكنيد، زيرا از بدو انقلاب، جانبازي در راه وطن و حفظ اين آب و خاك، هدف نهايي من بود. در لباس سربازي به اين افتخار رسيدم تا نامم در زمره وطن دوستان ثبت شود…»

www.yademanisar.ir