به وب سایت ستاد یادمان ایثار خوش آمدید

ملتی كه برای اقامه عدل اسلامی و اجرای احكام قرآن مجيد و كوتاه كردن دست جنايتكاران ابرقدرت و زيست با استقلال و آزادی قيام نموده است، خود را برای «شهادت» و «شهيد دادن» آماده نموده است و به خود باكی راه نمی دهد كه دست‌ جنايتكاران ابرقدرت از آستين مشتی جنايتكار حرفه‌ای بيرون آيد و بهترين فرزندان راستين او را به شهادت رساند.